Ειδήσεις

Νευροψυχολογική προσέγγιση της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας

Την τελευταία δεκαετία έχουν αρχίσει να διενεργούνται ολοένα και περισσότερες έρευνες που πέρα από τις κινητικές δυσχέρειες της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας ασχολούνται και με την αναπόφευκτη, στις περισσότερες περιπτώσεις, εμφάνιση ποικίλων διαταραχών των νοητικών λειτουργιών. !

Read more

Ελκώδης κολίτιδα και Διατροφή

Η Ελκώδης κολίτιδα είναι μία από τις δεκάδες αυτοάνοσες διαταραχές... Γνωρίζετε ότι (όπως και οι υπόλοιπες) χρήζει ειδικής διατροφικής φροντίδας; Ενημερωθείτε για τα διατροφικά μέτρα που πρέπει να λάβετε!!

Read more

Ρευματοειδής αρθρίτιδα και Διατροφή

Η Ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι μία από τις δεκάδες αυτοάνοσες διαταραχές... Γνωρίζετε ότι (όπως και οι υπόλοιπες) χρήζει ειδικής διατροφικής φροντίδας; Ενημερωθείτε για τα διατροφικά μέτρα που πρέπει να λάβετε!!

Read more

Φροντίδα

Παιδί

Ο φορέας

Η εταιρεία