• Σάββατο, 19 Οκτώβριος 2019 | 18:22
Η διατήρηση του σωματικού βάρους στον Διαβήτη Τύπου 2  σχετίζεται με μειωμένες δαπάνες Η διατήρηση του σωματικού βάρους στον Διαβήτη Τύπου 2  σχετίζεται με μειωμένες δαπάνες

Για τους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, η διατήρηση του σωματικού βάρους συνδέεται με μείωση του κόστους της ιατρικής περίθαλψης.

Eνώ η αύξηση του σωματικού βάρους συνδέεται με αυξήσεις του κόστους ανάλογα με τα επίπεδα της A1C αιμοσφαιρίνης, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Diabetes Care.

Ο Gregory A. Nichols, Ph.D.,  από το  Kaiser Permanente Center for Health Research στο  Portland, Oregon και οι συνεργάτες του εξέτασαν τις τετραετείς οικονομικές επιπτώσεις της διατήρησης του σωματικού βάρους σε σχέση με την αύξηση  του βάρους μεταξύ 8.154 ασθενών με διαβήτη τύπου 2.  Η αλλαγή βάρους υπολογίστηκε ως η διαφορά μεταξύ της πρώτης μέτρησης  του σωματικού βάρους, το 2010 και της  τελευταίας μέτρησης  το 2013.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, ανεξάρτητα από τα επίπεδα της A1C, οι ασθενείς οι οποίοι διατήρησαν το βάρος τους κατά 5 % του αρχικού παρουσίασαν μείωση του κόστους περίθαλψης περίπου $ 400. Μια αύξηση του κόστους των $ 1473 παρατηρήθηκε για τους ασθενείς που αύξησαν το βάρος τους   ≥5 % του αρχικού βάρους και είχαν A1C ≥7 %. Μια πιο μέτρια αύξηση του κόστους ($ 387) παρατηρήθηκε για εκείνους που αύξησαν το βάρος τους κατά > 5 % του αρχικού βάρους τους και είχαν A1C <7 %.

«Οι ασθενείς που διατήρησαν το βάρος τους κατά 5 %  της βάσης είχαν κόστος που ήταν κατά 5 % χαμηλότερο από την αρχική τιμή," γράφουν οι συγγραφείς. " η αποφυγή της αύξησης του βάρους μπορεί να μειώσει το κόστος σε μακροπρόθεσμη βάση."

Οι δύο συγγραφείς που αποκαλύπτονται έχουν οικονομικούς δεσμούς με τη φαρμακευτική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της AstraZeneca, η οποία χρηματοδότησε τη μελέτη.

Βιολέττα Τζεμολλάρι
Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
Μέλος της Ομάδας Logodiatrofis.gr 
violettzemollari @ yahoo.com

ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Κοινοποίηση άρθρου

0%