• Σάββατο, 08 Αύγουστος 2020 | 12:43
Εξετάζοντας το πώς τα μέταλλα και τα βαρέα μέταλλα επηρεάζουν το μέλι Εξετάζοντας το πώς τα μέταλλα και τα βαρέα μέταλλα επηρεάζουν το μέλι

Eξετάζονται οι φυσικοχημικές ιδιότητες του μελιού που βρέθηκαν στον κόσμο.

 

Το μέλι αποτελείται από οργανικά και ανόργανα συστατικά, και η χημική του σύνθεση μπορεί να προσδιοριστεί μέσω διαφόρων αναλυτικών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης της φασματοσκοπίας. Από τη δημοσίευσή του, έχουν ταυτοποιηθεί 54 χημικά στοιχεία στο μέλι και χωρίζονται σε τρεις ομάδες: κυρίαρχα ή μακροστοιχεία (Na, K, Ca, Mg, P, S, Cl), μικρά ή ιχνοστοιχεία (Al, Cu, Pb, Ζη, Μη, Cd, ΤΙ, Co, Ni, Rb, Ba, Be, Βί, U, V, Fe, Pt, Pd, Te, Hf, Μο, Sn, Sb , La, I, Sm, Tb, Dy, SD, Θ, Pr, Nd, Tm, Yb, Lu, Gd, Ηο, Er, Ce, Cr, As, Β, Br, Cd, Hg, Se, Sr)? και βαρέα μέταλλα (ιχνοστοιχεία που έχουν ένα ειδικό βάρος τουλάχιστον πέντε φορές υψηλότερο από εκείνο του νερού και ανόργανων πηγών).

Η μελέτη, "Φυσικοχημικές ιδιότητες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία και βαρέα μέταλλα στο Μέλι από διαφορετικές προελεύσεις: μια συνολική αναθεώρηση," εξετάζει πώς η συγκέντρωση των μετάλλων, ιχνοστοιχείων και βαρέων μετάλλων διαφέρουν σε μέλια που βρέθηκαν σε όλο τον κόσμο, πράγμα που σημαίνει ότι η σύνθεση αυτών των στοιχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό γεωγραφικών και βοτανικών πηγών. Συζητά επίσης πώς μια αυξημένη συγκέντρωση ορισμένων ενώσεων στο μέλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βιο-δείκτης της περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Αιμιλία Κλεφτάρα-Τζονιχάκη
Τελειοφ. Διαιτολόγος-Διατροφολόγος 
aimilia.kle.tzon(a)gmail.com
ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Κοινοποίηση άρθρου

0%