• Πέμπτη, 21 Νοέμβριος 2019 | 21:34
Οι φαινολικές ενώσεις των μούρων μπορεί να έχουν νευροπροστατευτικές ιδιότητες Οι φαινολικές ενώσεις των μούρων μπορεί να έχουν νευροπροστατευτικές ιδιότητες

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Food Science εξετάζει τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες και το νευροπροστατευτικό δυναμικό των μούρων σε διάφορα στάδια ωρίμανσης.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν υψηλής απόδοσης υγρή χρωματογραφία-διαδοχική μέθοδο φασματομετρίας  (HPLC-MS / MS) για τον εντοπισμό και την ποσοτικοποίηση των φαινολικών ενώσεων και φασματοφωτομετρική μέθοδο για τον προσδιορισμό της αντιοξειδωτικής ικανότητας, της συνολικής  περιεκτικότητας σε φαινολικές ενώσεις, φλαβονοειδή και σε μονομερή ανθοκυανίνη . Οι ερευνητές αξιολόγησαν επίσης τις νευροπροστατευτικές ιδιότητες των μούρων σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης χρησιμοποιώντας αμυλοειδή -βήτα (Αβ) κατεργασμένα κύτταρα PC12 όπως είναι το κυτταρικό μοντέλο της νόσου του Alzheimer.

Βρήκαν ότι από τις 19 φαινολικές ενώσεις που περιέχονται στα εκχυλίσματα μούρων,  αυτές που περιείχαν ρουτίνη και ανθοκυανίνες αυξήθηκαν ενώ αυτές που περιείχαν χλωρογενικό οξύ μειώθηκαν σημαντικά καθώς το φρούτο ωριμάζει. Στο στάδιο που έχει ωριμάσει πλήρως, τα εκχυλίσματα μούρων είχαν τα υψηλότερα ποσά φαινολικών (11,23 mg ισοδύναμα οξέος / g νωπού βάρους), φλαβονοειδών (15,1 ισοδύναμα mg ρουτίνη / g νωπού βάρους) και μονομερών ανθοκυανίνης (1.177 mg κυανιδίνη ισοδύναμα 3-Ο-γλυκοζίτη / 100 g νωπού βάρους). Επιπλέον, η αντιοξειδωτική δράση των εκχυλισμάτων μούρων ήταν επίσης υψηλότερη σε αυτό το στάδιο της ωρίμανσης.

Οι κυτταρικές δοκιμασίες αποκάλυψαν αυξημένη βιωσιμότητα των κυττάρων που κατεργάστηκαν στα ώριμα εκχυλίσματα μουριάς, σε σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου, ενώ  η ωρίμανση των φρούτων αύξησε επίσης και τα επίπεδα αντιοξειδωτικών ενζύμων στα κύτταρα PC12. Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι οι αντιοξειδωτικές και νευροπροστατευτικές ιδιότητες των ώριμων φρούτων μουριάς σχετίζονται με το περιεχόμενο και το είδος των φαινολικών ενώσεων που υπάρχουν στα φρούτα.

Αλεξιάννα Τριανταφύλλου
Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, ΒSc
Μέλος της Ομάδας Logodiatrofis.gr

tria.ale7@gmail.com

ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Κοινοποίηση άρθρου

0%