• Τρίτη, 25 Φεβρουάριος 2020 | 04:44
Υψηλή πρόσληψη αλατιού μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο της καρδιαγγειακής νόσου Υψηλή πρόσληψη αλατιού μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο της καρδιαγγειακής νόσου

Η υψηλή πρόσληψη νατρίου μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD) μεταξύ των ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ).

Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια πλήττει περίπου το 11% του πληθυσμού των ΗΠΑ και σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου και θνησιμότητας .

Αυτή η μελέτη συμπεριέλαβε 3.757 ασθενείς με ΧΝΝ από επτά τοποθεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες . Η μελέτη κράτησε από τον Μάιο του 2003 έως τον Μάρτιο του 2013. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παράσχουν δείγματα ούρων στην αρχή της μελέτης και στα δύο πρώτα έτη  των  επισκέψεων παρακολούθησης. Μεταξύ των συμμετεχόντων (ηλικίας κατά μέσο όρο, 58ετών ,45% των γυναικών), 804 σύνθετα γεγονότα CVD (συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, εγκεφαλικό επεισόδιο και  καρδιακή προσβολή) εμφανίστηκαν  κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης.

Οι ερευνητές βρήκαν ένα σημαντικά αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου σε άτομα με υψηλότερη ουρική έκκριση νατρίου ανεξάρτητα από διάφορους σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των αντιυπερτασικών φαρμάκων και του  ιστορικού καρδιαγγειακής νόσου. Η αθροιστική επίπτωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων στο υψηλότερο ποσοστό  της βαθμονομεί την απέκκριση νατρίου σε σχέση με το χαμηλότερο ποσοστό που ήταν 23,2% έναντι 13,3% για την καρδιακή ανεπάρκεια, 10,9% έναντι 7,8% για την καρδιακή προσβολή, και 6,4% έναντι 2,7% για εγκεφαλικό επεισόδιο σε διάμεσο χρόνο παρακολούθησης . Τα ευρήματα ήταν συνεπή σε όλες τις υποομάδες και ανεξάρτητα από την περαιτέρω προσαρμογή για την συνολική θερμιδική πρόσληψη και τη συστολική αρτηριακή πίεση.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, «τα ευρήματα αυτά, αν επιβεβαιωθεί από κλινικές δοκιμές, υποδεικνύουν ότι η μέτρια μείωση του νατρίου μεταξύ των ασθενών με ΧΝΝ  μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου."

Βιολέττα Τζεμολλάρι
Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
Μέλος της Ομάδας Logodiatrofis.gr 
violettzemollari @ yahoo.com

Read this article in English!

ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Κοινοποίηση άρθρου

0%