• Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020 | 08:21
Η κατανάλωση πρωινού μπορεί να βοηθήσει τη λειτουργία της καρδιάς των ατόμων/ ανδρών Η κατανάλωση πρωινού μπορεί να βοηθήσει τη λειτουργία της καρδιάς των ατόμων/ ανδρών

Oι άνδρες που παραλείπουν το πρωινό  έχουν υψηλότερο κίνδυνο καρδιακού επεισοδίου.

 


Έρευνα

Οι ερευνητές ανέλυσαν τα στοιχεία από μια 16-ετή μελέτη 26.902 ανδρών επαγγελματιών υγείας, ηλικίας 45-82, στην οποία παρακολούθησαν τις συνήθειες κατανάλωσης και τη γενική υγεία τους κατά το χρονικό διάστημα 1992-2008. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της μελέτης, 1.572 των ανδρών εμφάνισαν κάποια καρδιακή πάθηση.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα που παρέλειψαν το πρωινό, είχαν 27% περισσότερες πιθανότητες να υποστούν έμφραγμα ή να εμφανίσουν τις καρδιακές παθήσεις από εκείνους που έφαγαν κάτι. Επίσης, διαπίστωσαν ότι αυτά τα άτομα έχουν εντρυφίσει επίσης και σε άλλες ανθυγιεινές επιλογές/συνήθειες τρόπου ζωής. Ήταν πιθανότερο να καπνίζουν, να ασκούνται λιγότερο, καθώς και να καταναλώνουν αλκοόλ.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι τα άτομα που παρέλειψαν το πρωινό δεν κατανάλωσαν ένα άλλο γεύμα αργότερα μέσα στην ημέρα, το οποίο θα μπορούσε να δείξει ότι συνήθιζαν «να τρώνε» γεύματα υψηλής-θερμιδικής αξίας, όποτε έτρωγαν. Η μελέτη επίσης έδειξε ότι οι νεαροί άνδρες τείνουν να παραλείπουν το πρωινό πιο συχνά από τους μεγαλυτέρους.

 

 

Η κατανάλωση πρωινού μπορεί να βοηθήσει τη λειτουργία της καρδιάς των ατόμων/ ανδρών

Μια μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Circulation δείχνει ότι οι άνδρες που παραλέιπουν το πρωινό μπορεί να έχουν υψηλότερο κίνδυνο για έμφραγμα ή εμφάνιση κάποιας καρδιακής πάθησης από εκείνους που αρχίζουν την ημέρα με κατανάλωση του πρωινού.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τα στοιχεία από μια 16-ετή μελέτη 26.902 ανδρών επαγγελματιών υγείας, ηλικίας 45-82, στην οποία παρακολούθησαν τις συνήθειες κατανάλωσης και τη γενική υγεία τους κατά το χρονικό διάστημα 1992-2008. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της μελέτης, 1.572 των ανδρών εμφάνισαν κάποια καρδιακή πάθηση.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα που παρέλειψαν το πρωινό, είχαν 27% περισσότερες πιθανότητες να υποστούν έμφραγμα ή να εμφανίσουν τις καρδιακές παθήσεις από εκείνους που έφαγαν κάτι. Επίσης, διαπίστωσαν ότι αυτά τα άτομα έχουν εντρυφίσει επίσης και σε άλλες ανθυγιεινές επιλογές/συνήθειες τρόπου ζωής. Ήταν πιθανότερο να καπνίζουν, να ασκούνται λιγότερο, καθώς και να καταναλώνουν αλκοόλ.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι τα άτομα που παρέλειψαν το πρωινό δεν κατανάλωσαν ένα άλλο γεύμα αργότερα μέσα στην ημέρα, το οποίο θα μπορούσε να δείξει ότι συνήθιζαν «να τρώνε» γεύματα υψηλής-θερμιδικής αξίας, όποτε έτρωγαν. Η μελέτη επίσης έδειξε ότι οι νεαροί άνδρες ετείναν να παραλείπουν το πρωινό πιο συχνά από τους μεγαλυτέρους.

Consuming breakfast may help men’s hearts DONE

A study published in the journal Circulation shows that men who skip breakfast may have a higher risk of suffering a heart attack or developing heart disease than those who start the day by eating breakfast.

The researchers analyzed data from a 16-year study of 26,902 male health professionals, ages 45–82, which tracked their eating habits and overall health during 1992–2008. During the study period, 1,572 of the men developed heart disease.

The researchers found that men who skipped breakfast were 27% more likely to suffer a heart attack or develop heart disease than those who ate something. They also found that these men also indulged more heavily in other unhealthy lifestyle choices. They were more likely to smoke, engage in less exercise, and drink alcohol.

The study found that men who skipped breakfast did not pick up another meal later in the day, which could indicate they tended to “feast” on higher-calorie meals when they did eat. The study also showed that younger men tended to skip breakfast more frequently than older men.

 

 

 

ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Κοινοποίηση άρθρου

0%