• Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020 | 18:22
Κερδίστε ένα υπέροχο 3ήμερο για 2 άτομα στη μαγευτική ΕΛΑΤΗ Κερδίστε ένα υπέροχο 3ήμερο για 2 άτομα στη μαγευτική ΕΛΑΤΗ

Μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε ένα μαγευτικό 3ήμερο (25-27 Ιανουαρίου 2019) για 2 άτομα στη φανταστική ΕΛΑΤΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ στον παραδοσιακό ξενώνα «4 ΕΠΟΧΕΣ», προσφορά του Logodiatrofis.gr.

 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

Νικητής: Γιάννης Καρασαββίδης

Ο νικητής θα ενημερωθεί με το Mail που έχει καταχωρήσει στο διαγωνισμό.

Πώς μπορείς να πάρεις μέρος;

1. Κάνε εγγραφή στο Newsletter Logodiatrofis.gr, αποδεχόμενος τους όρους GDPR,  συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

2. Κάνε 'LIKE' (προαιρετικά) στη σελίδα του Logodiatrofis.gr στο Facebook και tag 3 'φίλους' στη φωτογραφία που θα βρεις ΕΔΩ.

3. Κάνε 'FOLLOW' (προαιρετικά)  στο Logodiatrofis.gr στο INSTAGRAM.

Και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για να περάσεις ένα αξέχαστο τριήμερο!

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ '4 ΕΠΟΧΕΣ'

*Ο Μεγάλος Νικητής θα ανακοινωθεί στις 22/01/2019
*Στο δώρο συμπεριλαμβάνεται ΜΟΝΟ η διαμονή για 2 άτομα και δε συμπεριλαμβάνονται τα οδοιπορικά εισιτήρια

ΌΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενος διαγωνισμός (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), διοργανώνεται από την εταιρεία «ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ - Δ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Διοργανώτρια») στην σελίδα www.logodiatrofis.gr. Ενημέρωση σχετικά με τον Διαγωνισμό θα πραγματοποιείται καθημερινά από τους λογαριασμούς που διατηρεί η Διοργανώτρια στις σελίδες facebook, instagram, twitter.

Έπαθλο διαγωνισμού: 3ήμερο ταξίδι. 2 διανυκτερεύσεις (25-26 Ιανουαρίου 2019) σε δίκλινο δωμάτιο στον παραδοσιακό ξενώνα «4 ΕΠΟΧΕΣ» στην ΕΛΑΤΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δωροθέτης: www.logodiatrofis.gr

Ημερομηνία και ώρα έναρξης: Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.
Ημερομηνία και ώρα λήξης: Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:59 π.μ.
Ημερομηνία και ώρα πραγματοποίησης κλήρωσης: Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια διεξαγωγής του εν λόγω Διαγωνισμού κατόπιν σχετικής ανακοίνωσής της στον ιστότοπο https://www.logodiatrofis.gr. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της.

Τρόπος συμμετοχής: Οι χρήστες του portal διατροφής logodiatrofis.gr για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: 1) Nα κάνουν εγγραφή στο Newsletter Logodiatrofis.gr, αποδεχόμενος τους όρους GDPR, συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρουν στη σελίδα του διαγωνισμού στο Logodiatrofis.gr, 2. Να κάνουν 'LIKE' (προαιρετικά) στη σελίδα Logodiatrofis.gr στο Facebook και tag τουλάχιστον 1 'φίλο' στη φωτογραφία του διαγωνισμού στο facebook, 3. Να κάνουν 'FOLLOW' (προαιρετικά) στο Logodiatrofis.gr στο INSTAGRAM.

Όροι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, είναι χρήστες του ίντερνετ και είναι άνω των 18 ετών. Με την συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του Διαγωνισμού, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο www.logodiatrofis.gr καθόλη τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω.

Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα ευθύνονται απέναντι στη Διοργανώτρια για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτήν από τυχόν ψευδείς δηλώσεις. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες.

Η συμμετοχή ωστόσο στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων.

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για την ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεταιανωτέρω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή ή/και των τυχόν τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα ή τρίτο στα συστήματα του Διοργανωτή ή/ και των εν λόγω τρίτων ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή ή και των εν λόγω τρίτων, εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη λήξη του Διαγωνισμού.

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του παρόντος Διαγωνισμού καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. Οι ήδη υποβληθείσες συμμετοχές μετά τη πάροδο της λήξης του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν επάγονται αποτελέσματα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

Ο νικητής του διαγωνισμού θα προκύψει μετά από ηλεκτρονική κλήρωση. Η ανάδειξη του νικητή θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος (εφαρμογής), το οποίο εξασφαλίζει το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία ανάδειξης του νικητή μεταξύ όσων έχουν εγκύρως συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία του Διοργανωτή μεταξύ των κατά τα ως άνω εγκύρως συμμετεχόντων, και θα αναδείξει 1 νικητή. Ο νικητής θα ανακοινωθεί μέχρι και την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 19:00 μ.μ στην σελίδα www.logodiatrofis.gr

Το έπαθλο είναι αυστηρώς προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με άλλο, ούτε εξαργυρώνεται με χρήματα. Νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις επί της αξίας του επάθλου βαρύνουν το νικητή.

Το δώρο ισχύει ΜΟΝΟ για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες που ορίζεται παραπάνω (25-26 Ιανουαρίου 2019). Αν ο Νικητής, αρνηθεί το δώρο του ή δεν εμφανιστεί σε επικοινωνία που θα γίνει μαζί του για την αποδοχή του, για οποιοδήποτε λόγο, τότε η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και ο νικητής δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει άλλο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση.

Σε περίπτωση που ο νικητής δεν επικοινωνήσει μετά την ανακοίνωση των νικητών από τη Διοργανώτρια, δεν δικαιούται να παραλάβει το δώρο, το οποίο και διαχειρίζεται η Διοργανώτρια όπως αυτή επιθυμεί. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το Νικητή την αποστολή στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου) με σκοπό την ταυτοποίηση των προσώπων ώστε να είναι δυνατή η αποστολή των δώρων στην σωστή διεύθυνση. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων δη έναντι των Νικητών.

ΕΥΘΥΝΗ:  Η διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετικές με το δώρο. Επίσης, η διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.

Η διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, και δη ο Νικητής, δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των δώρων.

Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα της όσων συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της διοργανώτριας για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια.

Η διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστότοπο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

Κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.

Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών της εφαρμογής ή και άλλων ιστοτόπων, στις οποίες παραπέμπει η εφαρμογή μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στους οποίους ο ιστότοπος παραπέμπει ή/και συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του ιστότοπου ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από την ενέργεια και η διοργανώτρια θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, η διοργανώτρια θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρίσει παραβιάσει ή καταστρατηγήσει οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η διοργανώτρια θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).

Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τη διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα να την αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό ακόμη κι αφού έχουν ανακηρυχθεί οι νικητές ή έχουν ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου τους.

Οι συμμετέχοντες στον παρόντα Διαγωνισμό, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι η διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα της προσφοράς της ενέργειας, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή/και βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές (από τη χρήση του, για ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής του δώρου για οποιονδήποτε λόγο καθώς και για κάθε σωματική ή/και ηθική ή/και άλλη βλάβη ή/και ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστεί/ούν οι συμμετέχοντες και δη οι νικητές από και κατά την πραγματοποίησή της (άλλως ρητά παραιτούνται με το παρόν από οποιαδήποτε σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και αξίωση).

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας εταιρίας και της εταιρίας «Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Αθήνας.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ: Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των όρων του από τους συμμετέχοντες σε αυτόν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι της Διοργανώτριας εταιρείας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (GDPR): Σε περίπτωση αποδοχής των όρων GDPR που θα βρείτε στη φόρμα διεξαγωγής του διαγωνισμού τα mail των συμμετεχόντων ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαφημιστικούς, δημοσιοποίησης και αποστολή ενημερωτικού υλικού από το Logodiatrofis.gr. Oι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην διοργανώτρια εταιρία για τον ως άνω σκοπό και συναινούν στην χρησιμοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων ατελώς και ρητώς δηλώνουν ότι τα ως άνω δεν προσβάλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους.

ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Κοινοποίηση άρθρου

0%