• Τρίτη, 12 Νοέμβριος 2019 | 10:27
Υψηλότερος κίνδυνος καρκίνου σε γυναίκες με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου ΙΙ Υψηλότερος κίνδυνος καρκίνου σε γυναίκες με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου ΙΙ

Υψηλότερος κίνδυνος καρκίνου σχετικού με την παχυσαρκία σε γυναίκες με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου ΙΙ.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS ONE, οι γυναίκες που έχουν διαγνωσθεί με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου ΙΙ (ΣΔΙΙ) ενδέχεται να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου ακόμη και 5 χρόνια πριν τη διάγνωση του ΣΔΙΙ, σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό γυναικών, ενώ τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να διαγνωσθούν με καρκίνο κάποια χρόνια μετά την διάγνωση του ΣΔΙΙ.

Οι ερευνητές εντόπισαν 69.583 άτομα (49% γυναίκες) από 2 επερχόμενες ερευνητικές μελέτες (Zwolle Outpatient Diabetes project Integrating Available Care and the Netherlands Cancer Registry) που συνδέθηκαν με τον ολλανδικό Οργανισμό Καρκίνου και αξιολόγησαν τη συσχέτιση μεταξύ της διάγνωσης του ΣΔΙΙ και της παχυσαρκίας τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με ΣΔΙΙ, σε σύγκριση με τον γενικό ολλανδικό πληθυσμό, κατά τη διάρκεια 5 ετών πριν, το ακόλουθο έτος και τα 4 χρόνια μετά τη διάγνωση.

Τα αποτελέσματα των μελετών κατέδειξαν ότι η υψηλότερη συχνότητα καρκίνου, τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες που είχαν διαγνωστεί με ΣΔΙΙ, εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους μετά τη διάγνωση ΣΔΙΙ (τυποποιημένος δείκτης συχνότητας εμφάνισης [SIR] 1,80, 95% CI 1,59-2,01), με αυξανόμενα επίπεδα καρκίνου να βρέθηκαν στα 5 έτη πριν, αλλά και 2 έως 5 έτη μετά τη διάγνωση του ΣΔΙΙ σε σύγκριση με τον γενικό ολλανδικό πληθυσμό.

Στις γυναίκες που διαγνώστηκαν με ΣΔΙΙ, υπήρξε μία αξιοσημείωτη αύξηση της συχνότητας εμφάνισης καρκίνου που σχετίζεται με την παχυσαρκία, 5 χρόνια πριν από τη διάγνωση του διαβήτη (SIR 1,86, 95% CI 1,37-2,00), η οποία μειώθηκε σημαντικά το έτος πριν από τη διάγνωση ΣΔΙΙ (SIR 1,44,95 % CI, 1,17-1,70), ακολουθούμενη από την υψηλότερη επίπτωση 1 χρόνο μετά τη διάγνωση (SIR 2,21, 95% CI 1,88-2,54), η οποία παρέμεινε αυξημένη για τα υπόλοιπα 5 χρόνια μετά τη διάγνωση ΣΔΙΙ.

Οι άνδρες αντίθετα, δεν εμφάνισαν σημαντική αύξηση της συχνότητας διάγνωσης καρκίνου 5 έως 1 χρόνο πριν από τη διάγνωση ΣΔΙΙ, με σημαντικές αυξήσεις μόνο στο προηγούμενο (SIR 1,32, 95% CI 1,06-1,58) και το επόμενο έτος (SIR 1,38, 95% CI 1.11-1.64) από τη διάγνωση ΣΔΙΙ, σε σύγκριση με τον γενικό ολλανδικό πληθυσμό.

Τέλος, όταν οι ερευνητές εξέτασαν την επιρροή του ΣΔΙΙ σε είδη καρκίνου που σχετίζονται με το φύλο, διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες είχαν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σε όλες τις χρονικές στιγμές, παρουσιάζοντας παρόμοια μείωση το έτος πριν από τη διάγνωση ΣΔΙΙ, όσον αφορά αποκλειστικά τον καρκίνο του μαστού, ενώ στους άνδρες υπήρξε μείωση της συχνότητας εμφάνισης καρκίνου του προστάτη κατά την πενταετία που προηγείται της διάγνωσης του ΣΔΙΙ, ωστόσο δεν παρατηρήθηκε διαφορά της επίπτωσης τα χρόνια μετά τη διάγνωση.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το μέγιστο επίπεδο της διάγνωσης του καρκίνου παρατηρήθηκε το έτος μετά τη διάγνωση ΣΔΙΙ, με σαφή διαφορά στον κίνδυνο που παρατηρήθηκε μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Κατά τη σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες είχαν αυξημένη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου που σχετίζεται με την παχυσαρκία, τα έτη μετά τη διάγνωση του διαβήτη, με μια πιο έντονη αύξηση στις γυναίκες.

Ωστόσο, οι γυναίκες εμφάνισαν επίσης αυξημένη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου που σχετίζεται με την παχυσαρκία, ήδη 5 χρόνια προτού διαγνωστούν με ΣΔΙΙ.

Όταν εξαιρέθηκαν από την ανάλυση τύποι καρκίνου εξειδικευμένοι για το κάθε φύλο, οι γυναίκες είχαν χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου, σε σχέση με τους άνδρες. Τα αποτελέσματα φαίνεται να δείχνουν έναν προστατευτικό παράγοντα που υπάρχει στον γενικό πληθυσμό των γυναικών, ο οποίος εξαφανίζεται με την παχυσαρκία και τη διάγνωση του διαβήτη, σε σύγκριση με τους άνδρες.

Κλεοπάτρα Κετσελίδη
Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
Μέλος της Ομάδας Logodiatrofis.gr

ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Κοινοποίηση άρθρου

0%