Ειδήσεις

Μεθοδολογία του «e-ALPHA Test»

Το «e-ALPHA Test» βασίζεται στην αρχή της «Τηλε-Διατροφής». Είναι μία εξ αποστάσεως μέθοδος εντοπισμού διατροφικών ελλείψεων και μεταβολικών διαταραχών με την ταυτόχρονη παροχή συμβουλευτικής. !

Read more

e-ALPHA TEST: Ολοκληρωμένος Διατροφολογικός Έλεγχος εξ αποστάσεως

Ανταποκρινόμαστε στην απαίτηση του αυξανόμενου αριθμού των ανθρώπων που αναζητούν Υπεύθυνο Διατροφολογικό Έλεγχο υψηλής ποιότητας, οι οποίοι όπως έχουν έλλειψη χρόνου, κινητικές δυσκολίες ή διαμένουν σε περιοχές εκτός των Αθηνών.!

Read more

Φροντίδα

Παιδί

Ο φορέας

Η εταιρεία