Ειδήσεις

Παχυσαρκία & Μνήμη

Η παχυσαρκία αποτελεί παγκόσμια επιδημία και αποτελεί πλέον σοβαρό πρόβλημα στους περισσότερους λαούς του Δυτικού Κόσμου. !

Read more

Παχυσαρκία

Η παχυσαρκία σήμερα αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα διατροφικά προβλήματα για τις προηγμένες κοινωνίες.!

Read more

Φροντίδα

Παιδί

Ο φορέας

Η εταιρεία