• Δευτέρα, 24 Φεβρουάριος 2020 | 15:43
Προσδιορισμός των φυτοφαρμάκων που είναι παρόντα στα μήλα Προσδιορισμός των φυτοφαρμάκων που είναι παρόντα στα μήλα

Oι ερευνητές  ανέπτυξαν και χρησιμοποίησαν  μια νέα αναλυτική μέθοδος για την ανίχνευση του επιπέδου και του τύπου των φυτοφαρμάκων στα μήλα.

Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Food Science. Δεδομένου ότι περισσότερο από το 90% των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα  μήλα βρίσκονται στο φλοιό, οι ερευνητές ανέπτυξαν μια παγιδευτική διαδοχική μέθοδο φασματομετρίας της  μάζας και της αέριας χρωματογραφίας / ιόντων για τη διερεύνηση όλων των ανιχνεύσιμων υπολειμμάτων  στο φλοιό  τριών διαφορετικών ποικιλιών μήλων.

Οι ερευνητές εξέτασαν δείγματα από ολόκληρο το φρούτο, τη σάρκα και το φλοιό από τις τρείς αυτές ποικιλίες που συγκομίζονται σε διαφορετικές εποχές, από το τέλος του καλοκαιριού (πρώιμη συγκομιδή) και στο τέλος του χειμώνα (όψιμη συγκομιδή). Η προετοιμασία του δείγματος βασίστηκε στη χρήση του Quick Easy μια Φτηνή  Αποτελεσματική Ανθεκτική και ασφαλή μέθοδο (QuEChERS) για ολόκληρο το φρούτο, τη σάρκα και το φλοιό. Η διαδικασία QuEChERS είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος παρασκευής γενόσημων δειγμάτων  για την εξαγωγή των φυτοφαρμάκων από τα φρούτα, τα λαχανικά και τα φυτικά προϊόντα. Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν σε ένα αέριο χρωματογράφο, σε συνδυασμό με ένα φασματόμετρο παγίδας ιόντων ITQ900. Οι ερευνητές μέτρησαν  ποσοτικά τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων με ταιριαστά πρότυπα  διαλύτη και μήτρας, μετρώντας τα εκχυλίσματα του δείγματος  του μήλου. Μπορούν να ανιχνευθούν  επίσης επιπτώσεις στην  μήτρα ανάλογα από τον τύπο του εκχυλίσματος (φρούτα, σάρκα, ή φλούδα) και της ποικιλίας των μήλων.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μυκητοκτόνα όπως  boscalid, captan , chlorpyrifos, fludioxonil, και pyraclostrobin  ανιχνεύονται πιο συχνά στα φυτοφάρμακα. Οι συγκεντρώσεις αυτών των φυτοφαρμάκων για ολόκληρο το φρούτο ήταν κάτω από τα ευρωπαϊκά ανώτατα όρια καταλοίπων. Ωστόσο, τα κατάλοιπα στο φλοιό ανιχνεύθηκαν σε συγκεντρώσεις έως και 10 φορές υψηλότερες από εκείνες σε ολόκληρα φρούτα. Κατά συνέπεια, άλλα υπολείμματα φυτοφαρμάκων που είναι παρόντα σε συγκεντρώσεις κάτω από το όριο ποσοτικοποίησης σε ολόκληρα τα φρούτα εντοπίστηκαν στο φλοιό.

 Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η multiresidue μέθοδο που αναπτύχθηκε απέδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Επιπλέον, πρότεινε την επέκταση της αναλυτικής μεθόδου για τον προσδιορισμό των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε εκχυλίσματα μήλου με τη φλούδα, υπό την προϋπόθεση ότι η  βαθμονόμηση της μήτρας ταιριάζει και  χρησιμοποιείται για να αντισταθμίσει την επίδραση του υποστρώματος.

Βιολέττα Τζεμολλάρι
Τελειοφ. Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
Μέλος της Ομάδας Logodiatrofis.gr 
violettzemollari @ yahoo.com

 

ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Κοινοποίηση άρθρου

0%